Jak si hrál Komenský

Jméno Jan Ámos Komenský a slovní spojení „škola hrou“ je skloňováno tak často, že nás možná ani nenapadne přemýšlet, co tím vlastně doopravdy myslel a jak jeho výuka v 17. století probíhala.