Záznam online webináře z 16. 1. 2023

NEMÁŠ ČAS. TAK INTEGRUJ:)

Moc mě těší, že máte chuť integrovat důležitá témata (emoce, sebepoznání, cíle a výzvy, chyby, hodnocení, odolnost, spokojenost) do běžných dnů i učení.

Záznam videa

Během workshopu jsme si prošli 7 témat: 

Proč integrovat a co k tomu potřebujeme.

Integrujeme práci na emocích.

Integrujeme poznávání silných a slabých stránek.

Integrujeme dávání si cílů a výzev.

Integrujeme překonávání strachu z chyby a zvládnutí drobných i větších krizí.

Jak nastartovat změnu hned teď? „Nebude to trapný?“

Jak souvisí jednotlivá témata se sebehodnotou.