fbpx

program K poslouchání i k tvoření - Online a zdarma

Podporuj a důvěřuj

něco pro rodiče a učitele, ale taky pro děti!

Zajímá Vás, jak děti podporovat, ale i jak důvěřovat v jejich svobodná rozhodnutí?

Chtěli byste začít adventní období poklidně, zastavit se před koncem roku?

Hodilo by se Vám poslouchat něco zajímavého při pečení?

V ideální případě zároveň zabavit děti, abyste na poslouchání měli čas?

Napadá Vás:

Zní to dobře, ale k čemu mi to bude?

Za prvé

Naučíte se lépe vnímat silné stránky vašich dětí nebo žáků. Podpoříte děti v tom, aby i ony věděly, co jsou jejich skryté talenty a uměly přijmout svou jedinečnost.

Za druhé

Naučíte se, jak postupně rozpouštět svoje obavy, tak abyste mohly dětem dávat větší důvěru a autonomii.

Na co se můžete těšit?

Čeká nás tematický týden, ve kterém se občerstvíme novými podněty pro život i práci s dětmi. Zároveň dětem rovnou nabídneme program a vytvoříme si situace, na kterých si ukážeme, jak postupně děti podporovat v tom, co mají rády a důvěřovat jim při jejich rozhodnutích.

Co chystám pro rodiče a učitele?

Rozhovory s milými hosty, na témata, která nám pomohou podporovat děti, ale i pouštět naši kontrolu a dávat jim důvěru a možnost učit se díky svojí zkušenosti.

Ale čeká Vás i video na téma Jak podporovat děti, když mají vztek a webinář o tom, jak dostat „vznešené myšlenky“ do praxe a žít a učit děti podle hesla „Podporuj a důvěřuj.“

Poradna pro rodiče

Co budeme dělat s dětmi?

Prostřednictvím vyprávění se seznámíme se 4 slavnými osobnostmi. 

Příběh nám bude sloužit jako motivace pro další úkoly (většinou tvoření), ale také jako odrazový můstek pro rozhovory, které můžeme vést s dětmi. A budou směřovat k tomu, abychom děti lépe poznali a mohli je tak podpořit v tom, v čem jsou skvělí.

Jak to bude probíhat?

Začneme na první adventní neděli 27. 11. 2022.

Tematický týden bude probíhat ve FB skupině, ale pro lepší orientaci bude ke každému dni připravená i webová stránka s obsahem.

Každý den na Vás bude čekat minimálně jedno video pro rodiče či učitele a dále video s příběhem a doplňující aktivitou pro děti. V ideálním případě tak vznikne prostor, kdy děti budou mít svůj program a rodiče tak chvíli klidu na poslouchání.

V pátek 2. 12. nás bude čekat webinář, kde budu mluvit o tom, jak si vytvářet situace, ve kterých budou děti sdílnější a my můžeme lépe poznat, co si přejí i co potřebují, ale i další typy, jak podporovat děti a důvěřovat jejich přirozené chuti poznávat svět.

Na koho se můžete těšit v rozhovorech?

Pozvala jsem si hosty, kteří mohou sdílet nějakou svoji cennou zkušenost, které se buď váže podporování dětí, a nebo k dávání důvěry a autonomie. Nesnažila jsem se z hostů vymámit doslovné odpovědi na tato témata, ale zazní spoustu podnětů, které nás mohou inspirovat v našich životech.

badatelství
Cambidge Zuzka

A ještě 3 další hosté...

Máte rádi překvapení, přihlaste se už dnes!

Přesný program je zatím tajný, ale třeba máte rádi překvapení a nechcete si nechat ujít možnost zaposlouchat se do slov k rozjímání a zároveň zaměstnat děti něčím k tvoření.

Pojďte si udělat malý test:

Máte-li chvilku času, pojďte si projít 20 myšlenek, které jsem pro Vás připravila do takového malého testu. Můžete přemýšlet nad tím, zda Vás napadají tyhle myšlenky a máte v nich jasno. Tedy jestli se Vám dobře hledá balanc mezi vedením a podporováním dětí a důvěrou v jejich rozhodnutí i evoluční principy, kterými jsou děti vybaveny.

Napište si, kolik myšlenek se Vás týká a klidně si doplňte i nějakou vlastní.