fbpx

10týdenní online kurz

Jak podporovat děti při učení

Provázejte děti s větší jistotou tak, abyste posilovali jejich sebehodnotu.

Chcete, aby se děti měly rády takové, jaké jsou?

Zažíváte s nimi situace, které jsou plné emocí, a jste v nich bezradní?

Přemýšlíte nad tím, jak připravit děti pro život ve 21. století?

Chcete podporovat děti v jejich rozhodnutích a snech?

Pojďte společně objevit oblasti, ve kterých můžeme děti podpořit při učení i v životě.

Během 10 týdnů se naučíte:

 • Jak pomoci dětem rozlišovat jejich emoce a vytvářet bezpečné prostředí pro jejich reakce.
 • Podporovat děti v poznávání jejich silných a slabých stránek a oceňování své i cizí jedinečnosti.
 • Vést děti k hledání si jejich vlastních cílů a ochoty se pouštět do nových výzev.
 • Podpořit děti, aby vnímaly chybu jako příležitost k učení a uměly samy ohodnotit svoji práci.
 • Co můžeme dělat, aby děti lépe snášely obtížné situace a chtěly překonávat překážky.
 • Jak komunikovat s jinými dospělými o Vašem přístupu ke vzdělávání a k výchově.
Bariery-v-uceni
Sebehodnota při učení
Kurz o sebehodnotě při učení

Jak bude kurz probíhat?

 • Prvních 6 týdnů bude zaměřeno na nový obsah.
 • Každé pondělí získáte nová videa s teorií a dále tipy, jak s tématem prakticky pracovat se svými dětmi nebo žáky.
 • Díky podpoře ve facebookové skupině můžeme aktivity upravit přesně pro Vaše konkrétní děti a žáky a vzájemně spolu sdílet, co se nám podařilo.
 • Na pravidelných živých Setkáních na Zoomu budu odpovídat na Vaše dotazy i na otázky, které napíšete do vlákna ve skupině.
 • Poslední dva týdny Vám zůstane moje podpora na Zoomu a ve facebookové skupině, abyste mohli dohnat vše, co jste v průběhu kurzu nestihli.
 • Ke všem materiálům budete mít přístup na 1 rok.

Jaká témata nás čekají?

 • Budeme se věnovat tématu emocí a sebepoznání, abychom podpořili děti v hledání a přijímání jejich vlastností, temperamentů, talentů, ale i specifických potřeb.
 • V tématech cíle a výzvy, práce s chybou, sebehodnocení budeme přemýšlet nad tím, jak dát dětem větší zodpovědnost za jejich vzdělání a zároveň stát při nich, když nás potřebují.
 • Proměnlivá doba přináší náročné situace, a tak se budeme zabývat i tématy jako je odolnost a hledání pocitu spokojenosti.
 • Může se Vám stávat, že cítíte, že jste v rozporu s názory na vzdělávání, komunikaci a výchovu se svým okolím. Proto se budeme v závěrečném tématu věnovat tomu, jak komunikovat s jinými dospělými tak, abychom se v těchto situacích cítili jistěji.
Jak podporovat děti

Pro koho je kurz vhodný?

 • Pro otevřené rodiče a učitele, kteří chtějí podporovat své děti a žáky, aby mohli vyrůst ve spokojené dospělé, kteří poznají, co je naplňuje, a půjdou si za tím.

 • Náročnost kurzu je přizpůsobena možnostem pracujících lidí i rodičů na rodičovské dovolené. Každý týden Vás bude čekat jedna lekce, která bude obsahovat video, úkoly a možnost ptát se v živých vysíláních i v podpůrné skupině.

 • Kurz nebude zaměřený na vytvoření přehledu výukových metod a aktivit, ani na přípravu vyučovacích hodin.

Proč se nechat vést Karolinou?

 • Mám přes 20 let zkušeností s provázením dětí. Začínala jsem jako vedoucí v turistickém oddíle, byla jsem lektorkou vzdělávacích programů, učitelkou na gymnáziu, hlavním pedagogem v komunitní školce a jsem mámou čtyř kluků, z nichž dva jsou domškoláci.

 • Dlouhodobě se zajímám o inovativní přístupy ve vzdělávání, dokážu nacházet společné a funkční principy v alternativních pedagogických směrech (Waldorf, Montessori, Svobodné školy aj.), ale hlavním zdrojem mých poznatků je schopnost dobře vnímat individuální potřeby dětí a reagovat na ně.

Kdy se chystá další běh kurzu?

 • Pravděpodobný termín začátku dalšího běhu je prosinec 2022, ale tato informace je nezávazná a pouze orientační. Můžete se zapsat na čekací listinu. Díky tomu dostanete včas aktuální informace o termínu kurzu a zároveň výhodnější nabídku pro zájemce.